u

Kociewskie Zawody Wspinaczkowe

Kociewskie Zawody Wspinaczkowe VOL. 2
- dla dzieci -

Spieszymy z informacją, że startujemy z Kociewskimi
Zawodami Wspinaczkowymi VOL. 2 dla dzieci !
To wspaniała okazja dla dzieci i rodziców na aktywne spędzenie czasu i świetną zabawę. Zapisz swoje dziecko i zagwarantuj mu emocje na mierzącej 13 metrów wysokości ścianie wspinaczkowej!
:)

Do rozpoczęcia zawodów...

Bądź z nami na bieżąco Facebook: Stowarzyszenie Rekord i Ściana Wspinaczkowa OSiR

Zapisy przez portal
elektronicznezapisy.pl

Warunkiem uczestnictwa w zawodach dla dzieci jest:

• zgłoszenie elektroniczne do czwartku 29.07.2021 do godz. 12:00 przez portal www.elektronicznezapisy.pl,
• opłacenie wpisowego,
• wypełnienie oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zawodach i zgody na udział w zawodach.

Decyduje kolejność pełnych zgłoszeń (zgłoszenie elektroniczne + opłata).

Obowiązuje limit uczestników – łącznie 30 osób:
Dzieci w wieku 6-10 lat; limit 15 uczestników
Dzieci w wieku 11-14 lat; limit 15 uczestników 

WPISOWE 5 zł

Wpisowe należy uiścić przelewem na konto organizatora nie później niż do piątku 29.07.2021 r. do godziny 12:00.

Konto: Stowarzyszenie REKORD
Bank Santander
05 1090 2620 0000 0001 3708 9117

Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

PRZESŁANIE POTWIERDZENIA

Rodzic po zapisaniu dziecka ma 24 godziny na opłacenie wpisowego i przesłanie potwierdzenia przelewu, w przeciwnym razie zgłoszenie elektroniczne będzie usunięte z listy zgłoszeniowej.

Potwierdzenie przelewu prosimy o przesłanie adres: stowarzyszenie.rekord@gmail.com

KOSZULKI

Przy zapisach prosimy o podanie sugerowanych rozmiarów koszulek dla dzieci.
Organizator nie gwarantuje dostępności pełnej rozmiarówki koszulek dla dzieci.
Pakiet startowy

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
• pamiątkowy medal
• dyplom
• koszulka
• woda
• posiłek regeneracyjny

pakiet startowy

ZASADY PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

ZASADY DLA GRUPY 6-10 LAT

KONKURENCJA TECHNICZNA W FORMIE ZABAWY

1. Każdy z uczestników ma do pokonania 2 różne drogi wspinaczkowe.
2. Start odbywa się z chwytów, przy czym jedna noga musi dotykać ziemi.
3. Za zaliczenie drogi zawodnik otrzymuje 3 ptk. Za zaliczenie bonusa 1 ptk.
4. Bonus zostaje zaliczony po utrzymaniu jedną ręką przez 1 sekundę (nie uznaje się klepnięć np. po skoku).
5. Droga zostaje zaliczona po utrzymaniu chwytu topowego oburącz przez 3 sekundy.
6. Przed startem organizatorzy omówią przebieg dróg i zasady punktacji.
7. Nie ma klasyfikacji; nagrodzeni zostaną wszyscy zawodnicy, którzy wzięli udział w konkurencji.

ZASADY DLA GRUPY 11-14 LAT

KONKURENCJA NA CZAS

1. Zawody odbywają się na dwóch drogach. Zawodnicy startują parami (bądź pojedynczo), dobierani losowo.
2. Drogę uznaje się za zakończoną, jeśli zawodnik klepnie oznaczone miejsce (dzwonek). Nieukończenie drogi lub odpadnięcie od ściany powoduje doliczenie czasu 1 min.
3. Czasy z obu dróg zostaną zsumowane.
4. Klasyfikacja końcowa zostanie sporządzona na podstawie uzyskanych czasów.
5. Nagrodzeni zostaną osobno chłopcy i dziewczęta zajmujący miejsca na podium; miejsca 1-3.

Regulamin
Kociewskie Zawody Wspinaczkowe Vol.2

14 Urodziny Ściany Wspinaczkowej OSiR
Starogard Gdański, piątek 30 lipca 2021

I. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie „REKORD”
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański
tel. 606 349 753
stowarzyszenie.rekord@gmail.com

Współorganizator:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański
tel. 533 236 148
osir@osir.com.pl

II. CELE
1. Czerpanie satysfakcji ze zdrowej rywalizacji, koleżeństwa i wzajemnej pomocy w dążeniu do celu, pokazanie młodzieży alternatywnej formy spędzania wolnego czasu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
3. Promocja miasta Starogard, gminy Starogard i powiatu Starogardzkiego.

III. BIURO ZAWODÓW
Czynne w dniu imprezy tj. 30 lipca w godzinach 16:00 – 20:00.

Ściana wspinaczkowa OSiR
ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański

IV. TERMIN, MIEJSCE, KATEGORIE WIEKOWE
1. Zawody odbędą się w piątek 30 lipca na terenie Ściany Wspinaczkowej OSiR w Starogardzie Gdańskim, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański.
2. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 17:00.
3. Kategorie wiekowe:
Dzieci w wieku 6-10 lat; limit 15 uczestników; start w godzinach 17:00-18:00
Dzieci w wieku 11-14 lat; limit 15 uczestników; start w godzinach 18:30 – 19:30
4. Wręczenie nagród po zakończeniu każdej z kategorii.

V. ZGŁOSZENIE, WPISOWE
ZGŁOSZENIE
1. Warunkiem uczestnictwa w zawodach dla dzieci jest:
• zgłoszenie elektroniczne do czwartku 29.07.2021 do godz. 12:00 przez portal www.elektronicznezapisy.pl,
• opłacenie wpisowego,
• wypełnienie oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zawodach i zgody na udział w zawodach.
2. Decyduje kolejność pełnych zgłoszeń (zgłoszenie elektroniczne + opłata).
3. Druk zgody i oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego można pobrać ze strony www.elektronicznezapisy.pl
4. Obowiązuje limit uczestników – łącznie 30 osób:
5. Dzieci w wieku 6-10 lat; limit 15 uczestników
6. Dzieci w wieku 11-14 lat; limit 15 uczestników

WPISOWE
1. Udział w zawodach dla dzieci jest płatny, obowiązuje wpisowe – 5 zł/os.
2. Wpisowe należy uiścić przelewem na konto organizatora nie później niż do piątku 29.07.2021 r. do godziny 12:00.
Konto: Stowarzyszenie REKORD
Bank Santander
05 1090 2620 0000 0001 3708 9117
3. Rodzic po zapisaniu dziecka ma 24 godziny na opłacenie wpisowego i przesłanie potwierdzenia przelewu, w przeciwnym razie zgłoszenie elektroniczne będzie usunięte z listy zgłoszeniowej.
4. Potwierdzenie przelewu prosimy o przesłanie adres: stowarzyszenie.rekord@gmail.com
5. Weryfikacji uczestnika oraz wszelkich formalności należy dokonać w Biurze Zawodów w punkcie weryfikacyjnym do godz. 17:00. najpóźniej na 15 minut przed startem.
6. Przy zapisach prosimy o podanie sugerowanych rozmiarów koszulek dla dzieci.
7. Organizator nie gwarantuje dostępności pełnej rozmiarówki koszulek dla dzieci.
8. Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

VI. ZASADY UCZESTNICTWA

ZASADY DLA GRUPY 6-10 LAT
KONKURENCJA TECHNICZNA W FORMIE ZABAWY
1. Każdy z uczestników ma do pokonania 2 różne drogi wspinaczkowe.
2. Start odbywa się z chwytów, przy czym jedna noga musi dotykać ziemi.
3. Za zaliczenie drogi zawodnik otrzymuje 3 ptk. Za zaliczenie bonusa 1 ptk.
4. Bonus zostaje zaliczony po utrzymaniu jedną ręką przez 1 sekundę (nie uznaje się klepnięć np. po skoku).
5. Droga zostaje zaliczona po utrzymaniu chwytu topowego oburącz przez 3 sekundy.
6. Przed startem organizatorzy omówią przebieg dróg i zasady punktacji.
7. Nie ma klasyfikacji; nagrodzeni zostaną wszyscy zawodnicy, którzy wzięli udział w konkurencji.

ZASADY DLA GRUPY 11-14 LAT
KONKURENCJA NA CZAS
1. Zawody odbywają się na dwóch drogach. Zawodnicy startują parami (bądź pojedynczo), dobierani losowo.
2. Drogę uznaje się za zakończoną, jeśli zawodnik klepnie oznaczone miejsce (dzwonek). Nieukończenie drogi lub odpadnięcie od ściany powoduje doliczenie czasu 1 min.
3. Czasy z obu dróg zostaną zsumowane.
4. Klasyfikacja końcowa zostanie sporządzona na podstawie uzyskanych czasów.
5. Nagrodzeni zostaną osobno chłopcy i dziewczęta zajmujący miejsca na podium; miejsca 1-3.

Zalecamy, aby uczestnicy posiadali strój sportowy niekrępujący ruchów, spodnie „za kolano” i obuwie sportowe np. trampki.

VII. PAKIET STARTOWY
W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
• pamiątkowy medal
• dyplom
• koszulka
• woda
• posiłek regeneracyjny

VIII. NAGRODY
1. Kategoria 6-10 lat:
uczestnicy otrzymują upominki za udział.

2. Kategoria 11-14 lat:
• chłopcy – miejsca 1-3 – nagrody rzeczowe,
• dziewczęta – miejsca 1-3 – nagrody rzeczowe.

IX. BEZPIECZEŃSTWO
1. Personel nie posiada przeszkolenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości wezwany zostanie niezwłocznie personel medyczny.
2. Uczestnik imprezy ma obowiązek udostępnienia swoich danych osobowych, umożliwiając Organizatorowi ewentualne udostępnienie ich Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.
3. Uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznać się z zasadami uczestnictwa pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia, udostępnionych na stronie internetowej Organizatora lub komunikatach umieszczonych przed wejściem na imprezę.
4. Uczestnik imprezy jest zobowiązany do przestrzegania aktualnie obowiązujących wytycznych dotyczących reżimów sanitarnych w kraju.
5. Uczestnik imprezy ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej, które powinny być stosowane zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi.
6. Przed wejściem na miejsce imprezy należy zdezynfekować ręce.
7. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń organizatorów.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez opieki podczas imprezy
9. Wspinaczka uprawiana nieprawidłowo, bez zachowania zasad bezpieczeństwa i poprawnej asekuracji, nieprzestrzeganie obowiązujących na terenie obiektu zasad wspinania lub też poleceń operatora Ściany Wspinaczkowej, może być przyczyną nieszczęśliwego wypadku, groźnego dla zdrowia, a nawet życia i/lub przebywających w pobliżu osób. Każdy wspinacz / rodzic / opiekun prawny musi uwzględnić to ryzyko, podejmując je na własną odpowiedzialność.
10. Ze względu na wyżej wspomnianą możliwość zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, a w konsekwencji utraty zdrowia, a nawet życia, każdy kto przebywa na terenie ściany wspinaczkowej powinien zapewnić sobie we własnym zakresie, właściwego rodzaju polisę ubezpieczeniową.
11. Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
ADMINISTRATOR:
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Olimpijczyków, 83-200 Starogard Gdański, tel: 533 236 148; email osir@osir.com.pl (dalej jako: OSiR).
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod.jednostki@um.starogard.pl
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
1. Zapisania uczestnika na zajęcia lub wydarzenia sportowe oraz ich realizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy),
2. Wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego względem uczestników oraz organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością statutową OSiR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawami dotyczącymi kultury fizycznej (wykorzystanie danych uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzenia warunków do zapewnienia pomocy medycznej, jak też nawiązania z nimi kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przebiegu imprezy/zawodów.
3. Prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych przepisów dotyczących podatków.
4. Ściągania należności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w zw. z przepisami o samorządzie gminnym, kodeksem postępowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi ustawami obligującymi administratora danych do dbania o swój wizerunek, mienie oraz finanse.
5. Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami obligującymi administratora do dbania o swój wizerunek
i mienie, w tym ustawą o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi finansów publicznych, kodeksem postępowania cywilnego.
6. Rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora).
7. Publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*.
8. W wymagających tego przypadkach Administrator ubiegał będzie się o wyrażenie przez uczestników zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ewentualne wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ODBIORCY DANYCH:
OSiR będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego organizację imprezy/zawodów, dostawcom usług hostingu strony internetowej, poczty elektronicznej. Do tych danych mogą mieć również dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres:
1. w celu zapisania uczestnika na zajęcia/wydarzenia sportowe – przez okres 2 lat.
2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych- 5 lat od momentu zakończenia zawodów,
3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
4. w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności,
5. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych,
6. w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków- 1 rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,
7. w celu publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników- 2 lat od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych.
Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które wyraziły zgodę Administratorowi na:
1. przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości imprezach sportowych i warunkach uczestnictwa;
2. publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Administratora, w tym informacji oski osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie internetowej Administratora oraz organu prowadzącego OSiR tj. Gminy Miejskiej Starogard Gdański;
3. publikację informacji o osiągniętych przez nich wynikach sportowych w materiałach i wydawnictwach firmowanych przez OSiR w Starogardzie Gdańskim.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
1. Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2. Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3. Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4. Prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych
5. Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),
6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu uczestniczenia w imprezie/zawodach organizowanych przez OSiR.
* Mowa o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEDane kontaktowe

Email

stowarzyszenie.rekord@gmail.com

Telefon

606 349 753

Adres

ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1
83-200 Starogard Gdański


Dane kontaktowe

Email: stowarzyszenie.rekord@gmail.com
Telefon: 531 733 228

Polecamy
OSiR Starogard Gdański
Ściana Wspinaczkowa OSiR Kociewie24.eu

Masz pytania?

skontaktuj się z nami mailowo:
stowarzyszenie.rekord@gmail.com

Site was created with Mobirise